Badania psychologiczne w Krakowie

Pracownia psychotechniczna Kam-Med zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Wystawiamy odpowiednie opinie. Doświadczona kadra psychologiczna zapewnia szybkie, a co ważniejsze rzetelne przeprowadzenie badań kierowców, kandydatów na sędziów, pracowników ochrony itp. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Badania psychotechniczne

 • badania kierowców (kat. A, B, C, D, E)
 • badania kierowców kierowanych przez policje w związku z:
  • przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych
  • spowodowaniem wypadku drogowego
  • prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego
 • badania instruktorów, egzaminatorów
 • badania operatorów maszyn (wózki widłowe i akumulatorowe, koparki, spycharki, dźwigi, suwnice)
 • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • badania operatorów wózków widłowych
 • badania kandydatów na sędziów, prokuratorów i kuratorów
 • badania pracowników ochrony

A soldier in the smoke after the explosionBadania w ramach

 • badania wysokościowe w celu uzyskania uprawnień do prac na wysokościach
 • uzyskania pozwolenia na broń
 • uzyskania pozwolenia do podjęcia dalszej nauki

Podczas badania sprawdzamy szereg cech. m.in.: sprawność intelektualną, osobowość, temperament i sprawność psychofizyczną.

Jak przygotować się do badania?

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (lub paszport), prawo jazdy (kierowcy)
 • okulary (jeśli badany używa je do prowadzenia pojazdu)
 • stan badanego: wypoczęty, bez oznak spożycia alkoholu

O pracowni

Pracownia jest wyposażona w nowoczesny sprzęt pomiarowo-kontrolny, który umożliwia prowadzenie badań lekarskich według aktualnych standardów. Dysponujemy kilkoma pomieszczeniami: salą badań grupowych na około 15 osób, profesjonalną i nowoczesną ciemnią, gdzie wykonujemy badania widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie, salą badań aparaturowych oraz bogatym zapleczem diagnostycznym.

Nasz sprzęt do badania kierowców to aparatura do badań psychologicznych i psychotechnicznych, firmy ATB INFO-ELEKTRO. Testy psychotechniczne przeprowadza uprawniony psycholog zgodnie z „Metodyką psychologicznych badań kierowców”.

Pracownia Psychologiczna ma aktualne zezwolenie Wojewody Małopolskiego. Podstawą prawną zobowiązującą do odbycia badań psychologicznych stanowi ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. – o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych ustaw (DZ.U. Nr 149, poz. 1452).

Serdecznie zapraszamy!