O pracowni

O pracowni

Badania kierowców zawodowych w Krakowie – O pracowni Kam-Med

Pracownia Psychologiczna Kam-Med - Wykwalifikowana kadra i profesjonalny sprzęt

W skład naszej kadry wchodzą wykwalifikowani i doświadczeni psycholodzy.  Pracownia psychotechniczna Kad-Med w Krakowie wyposażona jest w nowoczesny sprzęt pomiarowo-kontrolny, który umożliwia prowadzenie badań lekarskich według aktualnych standardów. Dysponujemy kilkoma pomieszczeniami: salą badań grupowych na około 15 osób, profesjonalną i nowoczesną ciemnią, gdzie wykonujemy badania widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie, salą badań aparaturowych oraz bogatym zapleczem diagnostycznym. Mamy specjalistyczny sprzęt do badania kierowców. Jest to aparatura do badań psychologicznych i psychotechnicznych, firmy ATB INFO-ELEKTRO. Testy psychotechniczne przeprowadza uprawniony psycholog zgodnie z „Metodyką psychologicznych badań kierowców”.

Posiadamy zezwolenie Wojewody Małopolskiego na wykonywanie badań

Pracownia Psychologiczna ma aktualne zezwolenie Wojewody Małopolskiego. Podstawą prawną zobowiązującą do odbycia badań psychologicznych stanowi ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku – o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych ustaw (DZ.U. Nr 149, poz. 1452).

Zapraszamy do zarezerwowania terminu badań i do kontaktu z naszą pracownią.